Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza) (nicolaev) wrote in tashidelek_be,
Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza)
nicolaev
tashidelek_be

O przyjaźni Buddyzmu, Jungdrung Bon i Kościoła - 2

Podsumowuję wiadomości o przyjaźni
Buddyzmu, Jungdrung Bon i Kościoła katolickiego…

Przede wszystkim czytamy:
„O przyjaźni Jungdrung Bon i Kościoła w Polsce”
http://nicolaev.livejournal.com/938128.html
http://community.livejournal.com/tashidelek_be/7991.html
„O przyjaźni Buddyzmu, Jungdrung Bon i Kościoła”
http://nicolaev.livejournal.com/955676.html
http://community.livejournal.com/tashidelek_be/9282.html
„Medytacja w Kościele katolickim”

„Buddyzm należy do wielkich religii świata i w dzisiejszych czasach odgrywa on istotną rolę w życiu religijnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym nie tylko Azji… Ideologiczne rozbieżności między buddystami różnych tradycji są stosunkowo duże. Są one odzwierciedleniem ich religijno-filozoficznych postaw, stosunku do tradycji, pojmowania celów i zadań danej tradycji w ich konkretnej sytuacji historycznej.

Kościół jest otwarty na dialog z różnymi tradycjami buddyzmu a jego stanowisko zostało wyrażone w "Deklaracji o Stosunku Kościoła do Religii Niechrześcijańskich" (Nostra aetate): "Buddyzm, w różnych swych formach, uznaje zasadniczą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów którymi ludzie, w duchu pobożności i ufności mogliby albo osiągnąć stan doskonałego wyzwolenia, albo dojść czy to o własnych siłach, czy z wyższą pomocą do najwyższego oświecenia (...) Kościół Katolicki nie odrzuca niczego z tego, co w religiach owych jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak mają w sobie promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi".

"Dialog jako potencjalne odniesienie do ludzi "inaczej wierzących" domaga się wraz z szacunkiem dla osób i sumień - osobiście świadomej postawy religijnej. Dokumenty soborowe wyraźnie wskazują, że chodzi tu o postawę ugruntowaną na stosunku do prawdy. Ta właśnie postawa nie powinna uchylać się od próby dialogu, wręcz przeciwnie, w nim właśnie zdaje ona właściwy sobie egzamin duchowej dojrzałości. Chodzi tutaj nie tylko o egzamin z praw wiary z "przyświadczenia" danego im przez rozum, chodzi równocześnie o egzamin z miłości do człowieka, do ludzi odmiennych przekonań, podejmowany na gruncie wiary. Nie jest to egzamin łatwy, łatwiejsza z pewnością byłaby wiara "bez dialogu". Jednakże Sobór, który stara się odpowiedzieć na pytanie; co to znaczy być wierzącym członkiem Kościoła - nie może nas zwolnić od tego egzaminu"(K. Wojtyła, U podstaw odnowy soborowej. "Znak", nr 297/1979 s.184)…”

Jego Świątobliwość XIV Dalajlama "jest pod ogromnym wrażeniem nauczania Jezusa Chrystusa (...) Zachowując najgłębszy szacunek dla Jezusa Chrystusa, jest on jednocześnie zwolennikiem wszystkich działań, zmierzających do osiągnięcia celu, o którym nauczał Chrystus, nawet jeśli byłby on osiągnięty metodami i technikami stosowanymi przez buddyzm. Ten cel, o  którym nauczał Chrystus, to przekształcenie samego siebie. Odwiedzając Lourdes (...), Dalajlama powiedział: "Szczęście, którego doświadcza odwiedzający miejsce takie jak to, trudno opisać. Wizyta taka nie jest jedynie wyrazem solidarności. Jest ona również doświadczeniem bycia twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem i Maryją (...) Nie można się tych rzeczy nauczyć z żadnej książki; aby uchwycić ich istotę, trzeba praktykować (wyznawać) religię"…”

„Dialog z buddyzmem”
Urszula Grossman, Karmelitański Ruch Ekumeniczny

„…Mówiąc o “różnych formach buddyzmu”, Deklaracja ma na uwadze to, że nie przedstawia on dzisiaj jednolitej całości. Już samo pojęcie “buddyzm”, podobnie jak “hinduizm”, ma charakter określenia zbiorowego, odnoszącego się do całości buddyjskiego świata religii. Napotykamy w tym świecie wciąż na sprzeczne ze sobą elementy…

“Nostra aetate”, opisując cel buddyjskiej drogi zbawienia, wprowadza ważne rozróżnienie pomiędzy buddyzmem “Małego Wozu” (“hinajana”) a buddyzmem “Wielkiego Wozu” (“mahajana”)… Ponadto z treści Deklaracji da się jeszcze wyprowadzić w obrębie mahajany rozróżnienie na “buddyzm medytacji” i “buddyzm wiary”. Pierwszy oferuje człowiekowi osiągnięcie stanu “doskonałego wyzwolenia” o “własnych siłach”, drugi zaś “z wyższą pomocą”… Od Soboru poczynając, spotkania chrześcijańsko – buddyjskie stają się coraz bardziej intensywne i przybierają nowe formy. Nie są one czysto przypadkowe, lecz przybierają charakter zaangażowanego z obydwu stron dialogu, przynoszącego “dobre owoce”. Inicjatywy dialogu podejmowane są zarówno przez Kościoły lokalne w krajach o dominacji buddyjskiej, jak również przez cały Kościół na forum ogólnoświatowym. Szczególny impuls dla chrześcijańsko – buddyjskiego dialogu płynie dzisiaj przede wszystkim z nauczania Jana Pawła II oraz jego osobistego świadectwa z jego licznych podróży do krajów Dalekiego Wschodu. Spotyka się on tam z wyznawcami buddyzmu i jego najwybitniejszymi przedstawicielami.

Następnie, wyrażenie “dla buddystów” ma w pewnym sensie charakter abstrakcyjny. W buddyzmie mamy przecież do czynienia z wielością form i szkół, różnorodnością systemów religijno – filozoficznych i praktyk religijnych, a także z bogactwem terminologii, której przekład na języki zachodnie nastręcza wiele trudności

Czy rzeczywiście buddyzm jest religią bez “Boga”? W dalszej części artykułu chcemy rozważyć kwestię “Boga”, czy może lepiej “boskości” w różnych kierunkach buddyjskiej tradycji religijnej. Podejmując to zagadnienie trzeba jednak mieć na uwadze odmienność intelektualno – religijnej tradycji Wschodu w stosunku do filozoficzno – teologicznej myśli zachodniej, ukonstytuowanej na bazie filozofii starogreckiej…”

„Buddyzm a chrześcijaństwo.
Problem “Boga” i Jezusa Chrystusa w buddyzmie”

Ks. Leonard Fic — kapłan diec. włocławskiej, dr teologii, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Wyższym Seminarium Duchownym oraz Studium Teologii we Włocławku.

O. Jan M. Bereza OSB (jest benedyktynem, mieszka w klasztorze w Lubiniu k. Poznania, gdzie stworzył ośrodek medytacyjny, w którym spotykają się przedstawiciele różnych tradycji religijnych. Działa na rzecz dialogu międzyreligijnego w ramach Europejskiej Komisji Benedyktyńskiej oraz przy Episkopacie Polski): „…Właśnie w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich wspomina się o wyższej sile w buddyzmie. Człowiek podąża ścieżką duchową przy pomocy wyższej siły. Ponoć, gdy pytano Buddę, czy istnieje Bóg, Budda milczał. Gdy pytano, czy Bóg nie istnieje, też milczał. Dalej pytano: "Czy ty jesteś Bogiem?". Budda odpowiedział: "Nie, jestem Buddą, to znaczy przebudzonym". Buddyzm kładzie nacisk na doświadczenie, poznanie poprzez doświadczenie. Natomiast myślenie europejskie jest w kategoriach ontologicznych: prawdy, bytu. I stąd te nieporozumienia. Budda nie powiedział, że Bóg istnieje ani że nie istnieje. Buddyzm jest jakby poza pojęciami teizmu i ateizmu…”.

Odpowiedzią na wiele problemów i nieporozumień jest dialog międzyreligijny na płaszczyźnie monastycznej. Najlepiej wychodzi on właśnie z buddyzmem. Z jednej strony dlatego, że buddyzm jest religią monastyczną, ale myślę, że głównie dlatego, że bardziej bazuje na doświadczeniu niż na jakichś intelektualnych koncepcjach.

„…U progu trzeciego tysiąclecia, wkraczając w rok jubileuszowy, Jan Paweł II przy każdej okazji stara się poruszać tematy związane z ekumenizmem… Jan Paweł II kilkakrotnie mówił, że Duch Święty działa we wszystkich religiach i we wszystkich ludziach, także w niewierzących… Jan Paweł II niejednokrotnie podkreśla, jak ważnym elementem w życiu chrześcijanina jest tolerancja religijna i apostolstwo… Jan Paweł II wielokrotnie nadmienia, że w ekumenicznym dialogu nie chodzi o narzucanie kultury, ale o wspólne szukanie Prawdy i wzajemne wzbogacanie się. To natomiast, czy i kiedy znajdziemy wspólnie Chrystusa, czy stanie się to udziałem całych religii, czy poszczególne jednostki przejdą z jednej religii do drugiej, zostawiamy samemu Bogu…” http://liceum.sciagi.pl/liceum/pozostale/religia/jan_pawel_ii_w_ekumenicznym_dialogu_z_innymi_religiami,html

„Buddyzm i hinduizm w nauczaniu Jana Pawła II”

Tags: misc
Subscribe

 • 10.12.12. Global Solidarity Day with Tibet

  10 снежня 2012-га абвешчаны Глабальным днём салідарнасці з Тыбетам (і малітвы выбаўлення ад злых духаў, якія штурхаюць тыбетцаў на самазабойчы…

 • Скрытый Тибет | Hidden Tibet

  Кузьмин С.Л. «Скрытый Тибет. История независимости и оккупации» (эл. версия) – СПб.: издание А.Терентьева, 2010. – 544 с., илл. ISBN…

 • Литва знает цену свободы и может помочь тибетцам

  "Литва знает цену свободы и может помочь тибетцам" "В центре Вильнюса установили портреты тибетцев, совершивших самосожжение" Всемирная…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments